Misja

MISJA KOŁA SFORMUŁOWANA PRZEZ JEGO AKTUALNYCH CZŁONKÓW:

  • Zgłębianie wiedzy na temat problemów otaczającego nas świata w oparciu o aktualną wiedzę psychologiczną.

  • Doskonalenie kompetencji psychologicznych w zakresie strategii radzenia sobie z wyzwaniami życia.

  • Poznawanie siebie, kształtowanie wizji siebie jako przyszłego psychologa.

  • Wspomaganie samorozwoju uczestników w zakresie samoświadomości oraz edukacji emocjonalnej jako punkt wyjścia pracy z klientem/ pacjentem.

  • Stworzenie własnej bazy ciekawych artykułów, badań, książek, filmów etc.

  • Praca nad projektami grupowymi

(w bieżącym roku akademickim – w zakresie bajkoterapii).

  • Integracja grupowa, pomoc wzajemna.

 

 

Zawarte w statucie Koła (§ 5) cele działania Koła:

1. Wzbudzanie i pogłębianie u studentów zainteresowań naukowych i pasji badawczych związanych z dziedziną psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznie i empirycznie ugruntowanej psychologii praktycznej skoncentrowanej na wspomaganiu ludzkiego rozwoju (psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz różnych odmian terapii).

2. Doskonalenie wybranych praktycznych umiejętności psychologicznych niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym, w procesie profesjonalnego wspomagania rozwoju człowieka na wszystkich etapach jego drogi życiowej. Samodoskonalenie się członków Koła poprzez pracę nad samym sobą w aspekcie samopoznania i samokontroli.

3. Nawiązanie współpracy z organizacjami zatrudniającymi psychologów oraz prowadzącymi działalność związaną z podejmowanymi w aktywności Koła obszarami zainteresowań.

4. Nauka projektowania programów wsparcia dla odbiorców reprezentujących wybrane grupy wiekowe i problemowe.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi na rzecz wspierania rozwoju człowieka.

6. Aktywizowanie studentów do uczestniczenia w konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach tematycznych, sesjach naukowych oraz panelach dyskusyjnych.

7. Udział w badaniach psychologicznych prowadzonych przez Koło oraz jednostki z nim współpracujące.

8. Organizacja i/ lub współorganizacja konferencji i sympozjów naukowych.

9. Zdobywanie doświadczenia w ramach wolontariatu.

10. Integrowanie środowiska studentów i pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.