Plany pracy

2022/2023

Plan pracy Koła w budowie

…………………………………………………………………………….

A tak było w ubiegłych latach…

Jako Studenckie Koło Naukowe Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

w roku akademickim 2020/2021 planujemy zrealizować następujące przedsięwzięcia:

 • Bierny udział V Dorocznej Konferencji Fundacji Vis Salutis Wyzwania w psychoterapii i psychoedukacji Łódź – „Dezintegracja pozytywna – izolacja w wolności, wolność w izolacji”,
  która odbędzie się w dniu 28.11.2020 r. online.

Udało nam się już w niej uczestniczyć – sprawdźcie, czego mieliśmy okazję się dowiedzieć!

 • Bierny udział w IV Śląskim Spotkaniu z Psychoterapią Rodzin i Par organizowanym online
  przez Uniwersytet SWPS w Katowicach w dniu 06.02.2021 r.
 • Czynny udział w VIII Konferencji Narracyjnej organizowanej przez Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 17-18.09.2021 r.

Ponadto w cyklu comiesięcznych spotkań warsztatowych z opiekunem Koła dr Urszulą Tokarską zamierzamy zgłębić zagadnienia takie jak:

 • trening samoświadomości – spotkanie z samym sobą w kontekście roli zawodowej
  psychologa;
 • podstawy edukacji emocjonalnej;
 • przygotowanie do czynnego udziału w konferencji – praca nad badaniami własnymi.

Co więcej, planowany jest cykl spotkań z gośćmi, na których poruszane będą
takie tematy jak:

 • Samobójstwo pacjenta – trudne wyzwanie dla terapeuty
 • „Droga Ano…!” – wybrane strategie pracy z pacjentem z diagnozą anorexia nervosa
 • „Lekcje umierania” – profesjonalny i wolontaryjny ruch hospicyjny w Polsce