O nas

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka „Auxilium” działa w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Jego członkami są studenci kierunku psychologia (trybu stacjonarnego i niestacjonarnego).

Opiekunem naukowym Koła jest od początku jego aktywności dr Urszula Tokarska, wieloletni pracownik Instytutu (wcześniej Katedry) Psychologii, aktualnie: Kierownik Katedry Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka działającej w ramach Instytutu Psychologii UP (budynek główny UP Kraków, ul. Podchorążych 2, p. 363/a; kontakt: urszula.tokarska@up.krakow.pl).

Od chwili powstania Koła w marcu 2016 r. działały już jego trzy edycje (kolejni studenci opuszczali mury uczelni z tytułem magistra) oznaczone nazwami: „Auxilium-I”, „Auxilium-II” i „Auxilium-III”. Każda z nich miała/ ma inny skład osobowy i Zarząd (Przewodniczący kolejnych edycji: I-Kamil Piekarz; II-Zuzanna Boćko; III-Aleksandra Hosaja)

Koło Naukowe „Auxilium” posiada własny Statut (*), logo, stronę internetową: http://www.auxilium.up.krakow.pl oraz adres mailowy: auxilium.up.krakow@gmail.com


Nasz skład 2022/2023

PRZEWODNICZĄCY:
Aleksandra Hosaja
V-CE PRZEWODNICZĄCY:
Wiktor Pożoga
SEKRETARZ:
Tomasz Boczek
SKARBNIK:
Angelika Stadnik
OPIEKUN NAUKOWY:
dr Urszula Tokarska
ADMINISTRATOR STRONY
Joanna Górna
CZŁONKOWIE KOŁA:  Anna Matusiak, Karolina Gancarczyk, Katarzyna Pycior, Melania Wojtusik, Tomasz Boczek