Kategorie
Aktualności

Działalność Koła 2020/2022

2021/ 2022 (AUXILIUM-III)

 • Spotkanie organizacyjno-integracyjne (1), wybór Zarządu Koła, ramowy plan pracy.

 • Spotkanie tematyczno-organizacyjne (2). Zasadność i zasady utworzenia folderu (MS Teams) służącego bieżącej rejestracji refleksji po spotkaniach grupowych, zamieszczania recenzji ulubionych książek, tekstów naukowych czy filmów o tematyce psychologicznej.

 • Kontynuacja dyskusji o preferowanych obszarach psychologii jako nauki oraz kierunku studiów, ulubionych książkach, filmach itp.

 • Śmierć jako fenomen egzystencjalny i problem psychologiczny. Przedstawienia kulturowe” – prezentacja w systemie PP Pana Wiktora Pożogi, dyskusja grupowa (postawy wobec zagadnienia skończoności życia, proces żałoby, akceptacja straty i in.).

 • Skąd wiesz, jaki jesteś? O strategiach poznawania samego siebie”spotkanie dyskusyjne.

 • Bez czego nie wyobrażasz sobie udanego życia? Rola (dobrze postawionego) pytania w rozumieniu samego siebie i po-rozumieniu z drugim człowiekiem” warsztatowe ćwiczenia tematyczne na temat roli i strategii pogłębionej refleksji autobiograficznej w życiu prywatnym i zawodowym psychologa.

2020/ 2021 (AUXILIUM-II)

 • Spotkanie organizacyjne Koła w nowym składzie osobowym (1). Wstępne omówienie zakresu tematycznego, terminów spotkań, misji i aktywności Koła (17.11.2020r.). Spotkanie organizacyjne Koła. Uzupełnienie statutu Koła oraz preliminarza. Przejęcie strony internetowej Koła (27.01.2021r.).

 • Spotkanie organizacyjne Koła (2). Wybór Zarządu Koła oraz zatwierdzenie planu działania na okres XI.2020 – VI.2021r. (26.11.2020r.).

 • Dezintegracja pozytywna – izolacja w wolności, wolność w izolacji”. Uczestnictwo (opracowanie streszczeń najciekawszych wystąpień) w V Dorocznej Konferencji Fundacji Vis Salutis „Wyzwania w psychoterapii i psychoedukacji”, Łódź (28.11.2020r.).

 • W niewoli uczuć” – warsztat przeprowadzony przez dr Urszulę Tokarską w zakresie analizy indywidualnych wzorców doświadczania
  i przekształcania emocji oraz hierarchii wartości (10.12.2020r.).

 • Drogi do Siebie” – elementy treningu samoświadomości, prowadzący: dr Urszula Tokarska (14.01.2021r.).

 • Samobójstwo pacjenta” – spotkanie dyskusyjne przeprowadzone przez mgr Joannę Ruczaj, w tematach: „Przyjdzie śmierć i będzie miała Twoje oczy” – terapeuta jako suicide survivor, wyzwanie terapii rodziny po samobójczej śmierci pacjenta. „Gdy życie traci sens” – momenty syndromu presuicydalnego. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne w prewencji samobójstw. Omówienie emocji towarzyszących osobom podejmujących próby samobójcze i ich rodzinom, a także ujęcie terapeuty jako suicide survivor`a (4.02.2021r.).

 • Droga Ano…!” – spotkanie dyskusyjne przeprowadzone przez dr Dorotę Ryżanowską- Krzyżak dotyczące pracy z pacjentem z diagnozą anorexia nervosa. Przedstawienie kryteriów diagnostycznych, czynników spustowych w zaburzeniach odżywiania. Omówienie czynników podtrzymujących, a także rozumienie anoreksji w ujęciu: narracyjnym, poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym i systemowym (4.03.2021r.).

 • Lekcje umierania” – spotkanie dyskusyjne poprowadzone przez dr hab. UP Artura Fabisia na temat wolontaryjnego i profesjonalnego ruchu hospicyjnego w Polsce. Rozmowy na temat struktury oraz działań ruchu hospicyjnego, psychologicznych aspektów dotyczących osób przebywających w hospicjach. Polecenie rozległej literatury dotyczącej m.in. narracji osób umierających oraz ich bliskich (15.04.2021r.).

 • Gra w Człowieka” – warsztat przeprowadzony przez dr Urszulę Tokarską, dotyczący wykorzystania gier autobiograficznych w warsztacie pracy psychologa. Rozmowy dotyczące osób badających gry, np. Jane McGonigal, pojęć wykorzystywanych w badaniu gier oraz przedstawienie i omówienie stworzonej przez dr Tokarską gry autobiograficznej (19.05 i 17.06. 2021r.).