Kategorie
Aktualności

Działalność Koła 2018/2020

Auxilium-I-Heidelberg 14.09.2018 r.

2018/ 2019

  • Udział w VII Sympozjum Psychiatrycznym „Smaki życia na granicy śmierci” organizowanym w dniach 23-24.11.2018r. w Warszawie  przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Klinikę Psychiatrii Sądowej IPIN w Warszawie. 

  • Cykl spotkań warsztatowych z opiekunem Koła dr Urszulą Tokarską doskonalących wybrane umiejętności niezbędne w pracy badawczej oraz aplikacyjnej psychologa:

Profilaktyka problemów egzystencjalnych współczesnego człowieka.

Wprowadzenie do teorii listu w psychologii.

Zasady i techniki esencjalizacji doświadczenia (auto)biograficznego;

Hipertekstowe i cybertekstowe przetwarzanie danych osobistych

a psychologiczna metoda life story – czas na zmiany?

Wspierania osób przeżywających żałobę z powodu utraty bliskiej osoby oraz

wspieranie rozwoju człowieka na granicy życia (wspólnie z dr Joanną Ruczaj)

  • Pomoc w projekcie badawczym „Mądrość narracyjna w psychologicznej teorii, praktyce badawczej i aplikacyjnej” organizowanym przez Pracownię Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka UP Kraków (realizatorzy projektu: dr Urszula Tokarska, dr Renata Żurawska-Żyła, dr Tomasz Knopik), transkrypcja wywiadów z seniorami.

  • Współorganizacja oraz prowadzenie z Instytutem Psychologii Akademii Ignatianum spotkania z Prof. Marcinem Klikiem z UW pt. „O tekstualizacji ludzkich doświadczeń. Literaturoznawcza refleksja nad metodami psychologii narracyjnej” (25.06.2019 r.). Dyskusja na bazie badań własnych dotyczących narracyjnego ujęcia miłości w koncepcji R. Sternberga oraz nawiązanie współpracy o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym podejście psychologiczne z obszarem badań literaturoznawczych oraz lingwistyki stosowanej.

    • Cykl spotkań dyskusyjnych (III-IV. 2019 r.) z Seniorami (dane osobowe u Opiekuna Koła), którzy udzielili wcześniej poszczególnym członkom Koła pełnego wywiadu autobiograficznego (metoda life story, nagrywanie, transkrypcja, analiza i interpretacja wypowiedzi, łączna długość nagrań 84 godz. zegarowe). Temat wiodący: „Czego dowiedziałem się w życiu zbyt późno?”. Kontynuacja zgłębiania tego zagadnienia (V-VI.2019 r.) w trakcie kolejnych spotkań dyskusyjnych Koła nt. „Bodźce i tzw. wehikuły narracyjne jako stymulatory opowieści o życiu – perspektywa psychologiczna” oraz „Analiza porównawcza systemów kategoryzacji narracji autobiograficznych”. Analizy te staną się podstawą wystąpienia naukowego w ramach konferencji narracyjnej w Poznaniu (16-19.09.2020 r. uwzględnionej w planie budżetowym na rok 2020 konferencja z powodu pandemii odbyła się dopiero w maju 2022r. kiedy członkowie Koła zakończyli już pięcioletni cykl studiów).

    • Czynny udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Artystycznej „Persona” organizowanej w dniach 26-27.06.2019 r. przez Koło Naukowe Studentów Psychologii UP Sensorium, Krakowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, a także Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ oraz Koło Naukowe Studentów Psychologii „KatoFlow” Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

2019/ 2020

Ze względu na ostatnie praktyki studenckie w I semestrze, a następnie rozwój pandemii w semestrze II w tym roku akademickim aktywność Koła ograniczała się do spontanicznych spotkań-rozmów (za pośrednictwem w aplikacji Teams) nt. bieżących wydarzeń oraz strategii doświadczania pandemii i radzenia sobie z nią przez członków Koła. Część uczestników wzięła czynny udział w tzw. Pandi-Project (Tokarska, Ruczaj) pomagając w kompletowaniu kwestionariuszowych danych do badania typów reakcji na Covid-19 (1), uzupełniając systematycznie „Przewodnik Autoanalizy w Czasie Pandemii” (2) oraz prowadząc regularne zapisy w „Dzienniku Czasu Pandemii” (3) zdeponowanym w anonimowym Pandi-Repository.

Pozytywnie zaopiniowane przez władze Uczelni preliminarze aktywności przewidzianych na dany rok (czynny udział w konferencji w Poznaniu, organizacja II Studenckiego Obozu Naukowego) zostały (do odwołania) zawieszone.